top of page

Studio palette

Privacyverklaring & Cookies

ons beleid

Ik, Stephanie Kuijstermans van Studio Palette, ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring conform AVG.


Bedrijfs cq. contactgegevens


Stephanie Kuijstermans

Illustrator & Interieur professional
Kortelaan 9, 3601 HJ Maarssen
https://www.studiopalette.nl
info@studiopalette.nl
0613756422
KvK: 86245651
 

Welke gegevens verzamel ik?

Ik verwerk de persoonsgegevens die jij mondeling, telefonisch (per sms, WhatsApp) of per e-mail hebt verstrekt omdat je gebruikt wilt maken van mijn diensten als illustrator of interieur advies of informatie wilt inwinnen over eventuele kosten etc. Daarnaast verzamel en verwerk ik gegevens voor de verwerking van offertes en facturen. Zoals,

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

Tevens maak ik op mijn website gebruik van Google Analytics (Privacy policy), die de volgende gegevens opslaat om zicht te krijgen in de bezoekers op mijn website en welke onderdelen populair zijn,

 • IP-adres (Deze wordt zsm geanonimiseerd!)

 • Activiteiten op mijn website (welke pagina’s op mijn website worden bezocht, hoe lang er naar een bepaalde pagina wordt gekeken)

 • Internetbrowser en apparaattype.

Dit zijn standaardfuncties van Google Analytics en deze helpen mij om mijn dienstverlening te kunnen optimaliseren op de wensen van mijn klanten. De betreffende gegevens worden 14 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd. En verdere functies van Google Analytics, zoals gegevensverzameling voor advertentiedoeleinden, zijn uitgeschakeld, omdat ik deze gegevens niet gebruik of wil gebruiken cq. nodig heb. Als illustrator en interieur professional maak en verwerk ik foto’s/beeldmateriaal in opdracht van jou, de klant. Zonder foto/beeld immers geen werk. Hierbij wordt GEEN gevoelige informatie opgeslagen, zoals afkomst, huidskleur, geslacht etc. Beeld wordt alleen bewaard voor naslag of als de klant achteraf nog wat aanvullende opdrachten wilt. Al het beeld wordt opgeslagen op externe harde schijven die alleen voor mij toegankelijk zijn.
 

Doel

Op basis van ‘uitvoering van een overeenkomst’, zijn alle gegevens die ik verwerk en opsla, zoals contactgegevens, gegevens die verplicht zijn voor de belastingdienst en informatie die je zelf verstrekt tijdens ons contact, puur en alleen om mijn werk als illustrator en interieur professional goed te kunnen doen, voor communicatiedoeleinden met mijn klanten, om facturen en offertes te kunnen verwerken en versturen. 

Om mijn bedrijf gezond te houden en voor marketing en klantenwerving, update ik geregeld mijn portfolio – met de gemaakte illustraties/foto’s in opdracht van jou/de klant – op mijn website studiopalette.nl en plaats ik beeld op Facebook, Linkedin en Instagram om mijn werk en kunnen onder de aandacht te brengen.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Alle verkregen gegevens worden vertrouwelijk, integer en met respect behandeld en onder geen beding met anderen gedeeld. Tenzij daar toestemming voor is gegeven of indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, voorzien mij van een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Opslag, bescherming en duur

Onderstaand vind je partijen die ik gebruik voor o.a. opslag gegevens en foto’s, delen van beeldmateriaal, de hostingpartij van mijn website en waar ik mijn administratie plaats.

 • Mail & domein hosting: WIX (privacy policy)

 • Facturen: Moneybird

 • Opslag en delen beeld

  • WeTransfer (Privacy policy)​

  • Notion (Privacy policy)

  • Dropbox (Privacy policy)

  • Facebook (Privacy policy)

  • Instagram (Privacy policy)

  • LinkedIn (Privacy policy)

  • Google (Privacy policy)

Beveiliging
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en maak gebruik van passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@studiopalette.nl. 

Mijn laptop en telefoon zijn o.a. beschermd met unieke wachtwooorden en vingerafdruk. Voor de wachtwoorden maak ik gebruik van 1Password (Privacy policy), die eveneens met een uniek wachtwoord en vingerafdruk zijn beveiligd.

Duur opslag
Gegevens van relaties met wie ik verder geen contact meer heb, worden niet langer dan 7 jaar bewaard. Verder worden alle gegevens en foto’s bewaard, totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig.

Cookie gebruik op studiopalette.nl

Mijn website maakt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Deze kun je naar eigen inzicht uit- of inschakelen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ik verwerk zelf geen persoonsgegevens op basis van de cookies.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Aansprakelijkheid

Ik, noch mijn bedrijf, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die je ondervindt door gebruik van jouw gegevens dat plaatsvindt zonder mijn toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je contact met mij opnemen via info@studiopalette.nl

Echter, om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Recht op intrekking van verleende toestemming

Je hebt het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie). Eventueel door jou getekende contracten over het gebruik van foto’s (portretrecht, zoals een modelovereenkomst / quit claim) zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page